Θερμοπρόσοψη


Ευέλικτο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

      Η εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη) των τοίχων είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εξωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.

      Η επιλογή της κατάλληλης εξωτερικής θερμομόνωσης σε ένα κτίριο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια (για παλαιό κτίριο) ή την ενεργειακή μελέτη (νέο κτίριο) σε συνδυασμό με την κλιματική ζώνη (περιοχή) που βρίσκεται το κτίριο, τη χρήση του και τα δομικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται.

      Το κατάστημά μας σας προσφέρει μία πλήρη γκάμα προϊόντων για την θερμομόνωση των κτηρίων σας, σας προσφέρουμε ένα Ευέλικτο Σύστημα

 

    ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

 


      Η θερμοπρόσοψη σε κτίριο  γίνεται με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στο εξωτερικό μέρος των κατακόρυφων τοίχων του. Το κάθε κτίριο έχει διαφορετικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης θερμοπρόσοψης, όπως είναι η υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια τα δομικά στοιχεία που αποτελείται και το τοπικό κλίμα της περιοχής.
 

      Η Εξωτερική Θερμομόνωση με θερμομονωτικές πλάκες Neopor® (ETICS) συμβάλλει στην εξασφάλιση ενός άνετου και υγιεινού εσωκλίματος με περιορισμό στο ελάχιστο των θερμογεφυρών, προστατεύοντας το κτίριο από τις μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και αποτρέποντας αποτελεσματικά τη δημιουργία ρωγμών στις εξωτερικές επιφάνειες. 
   

      Η τοποθέτηση περισσότερο από δέκα εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων θερμομονωτικών πλακών Neopor® το χρόνο μαρτυρούν την επιτυχία του ποιοτικού υλικού αυτού της BASF.

 


 
    ΚΟΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ
  
            Kapa 11 - BAUER 
   
          Iνοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα με βάση το τσιμέντο κατάλληλη για εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη). Έχει μηδενική ολίσθηση, ελαστικότητα, αντοχή στην υγρασία και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
    Είναι ιδανική για την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων και στις ταράτσες. Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, είναι κατάλληλη για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών ως υπόστρωμα για το σοβά που θα ακολουθήσει σαν μέρος του συστήματος για την εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών. 
 
 
 
 
 
          AK T55 - ISOMAT
          Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα θερμομονωτικών πλακών, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Ιδανική για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης σε τσιμεντοειδούς βάσης επιφάνειες. Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη της εξωτερικής πλευράς των τοποθετημένων θερμομονωτικών πλακών, αποτελώντας έτσι το ιδανικό υπόστρωμα για τον σοβά που θα ακολουθήσει. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IV, W2 κατά ΕΝ 998-1 και ως κόλλα τύπου C2 κατά EN 12004.
 
  ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Λευκή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ως κόλλα: 3,0-4,0 kg/m².
Ως οπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m²/mm.
 
 


 
    ΣΩΒΑΔΕΣ
 
    MARMOCRET FINE PLUS - ISOMAT 
 
    Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, για το τελικό χέρι του σοβά. Κατάλληλος για την κατασκευή λείων επιφανειών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα ISOMAT AK-THERMO χρησιμοποιείται ως σύστημα για την εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS II, W2 κατά ΕΝ 998-1. Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 2-3 mm.
 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Λευκό και κοχύλι (207). Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 5.400 kg).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,4 kg/m²/mm πάχους σοβά.
 
 
 
 
 
 
    PLASTER - BAUER 
 
   Έτοιμος ενισχυμένος αδιάβροχος λευκός σοβάς τελικής στρώσης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται πάνω σε τοιχοποιίες από τούβλα και τσιμεντόλιθους που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα με σοβά βασικής στρώσης. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, κορυφαίες αντοχές σε ακραίες κλιματικές συνθήκες και άριστη ικανότητα διαπνοής των δομικών στοιχείων.
 
   Μορφή: τσιμεντοειδής μαρμαροκονία με μέγιστο κόκκο 1,30 mm (οπως ο παραδοσιακός μαρμαροσοβάς).
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 mm.
Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής του σοβά Plaster σε πλήθος αποχρώσεων κατόπιν παραγγελίας
 
 
 
 
 
 
 
    MARMOCRYL FINE - ISOMAT 
    
 
       Ακρυλικός, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. Καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων. Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824.

Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής:
MARMOCRYL Fine 1 mm: 1 mm.
MARMOCRYL Fine 1,5 mm: 1,5 mm.
MARMOCRYL Fine 2 mm: 2 mm.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Λευκό και αποχρώσεις χρωματολογίου ISOMAT COLOR SYSTEM.
Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 150 kg).

Λευκό και αποχρώσεις χρωματολογίου ISOMAT COLOR SYSTEM. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 150 kg).

 
 
 
 
    MARMOCRYL SILICONE-SILICATE - ISOMAT 
   
     Έτοιμος προς χρήση, παστώδης, λευκός ή έγχρωμος σοβάς βάσεως υδρύαλου και ειδικών πρόσθετων σιλικόνης για τη διαμόρφωση λείας επιφάνειας. Εξασφαλίζει υδαταπωθητικότητα και διαθέτει πάρα πολύ υψηλή υδρατμοπερατότητα. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων. Πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824.
  ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις χρωματολογίου ISOMAT COLOR SYSTEM. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 150 kg).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Περίπου 1,8 kg/m²/mm πάχους σοβά.    

 
 
 
 
 
      MONOKAPA - BAUER 

        Ελαστικός, διακοσμητικός οργανικός σοβάς έτοιμος προς χρήση σε απεριόριστες χρωματικές επιλογές και σε πολλές επιλογές τελικής υφής της επιφάνειας. Ο σοβάς Monokapa είναι 100% ακρυλικός και προσφέρει άριστη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, κορυφαίες αντοχές στον ήλιο αντίσταση σε σε ρωγμές, εξαιρετική αντοχή στο νερό και την υγρασία και μεγάλη αντοχή σε ρύπους, άλγη και μύκητες. Επιτρέπει την διαπνοή των δομικών στοιχείων και είναι ιδανικός ως τελική κάλυψη στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
 

Μορφή: παστώδης ακρυλικός σοβάς
 
Διαθέσιμες κοκκομετρίες: F-0,8mm, F-1,0mm, F-1.5mm, F-2.0mm, R-2.0mm


 

Κατανάλωση

1,0mm ≈ 1,8kg/m2

1,5mm ≈ 2,7kg/m2

2,0mm ≈ 3,0kg/m2
 
3,0mm ≈ 4,0kg/m2 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ (ΔΥΧΤΙ)
 
    

     Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα με μάτι 5x5mm που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των θερμοπροσόψεων έναντι κρούσης και ρηγμάτωσης.

 

Πιστοποιημένο κατά ETAG 004.


 
 

  


 
 
    ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 
 
     Εγκατάσταση
 

    Οι πληροφορίες για τον απαραίτητο αριθμό βυσμάτων αγκύρωσης και τη θέση τους εξαρτώνται από το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται, τη θέση και το ύψος του κτιρίου και προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή των συστημάτων εξωτερικής θερμοπρόσοψης.

   Τα συνιστώμενα μήκη των βυσμάτων σχετικά με το πάχος του μονωτικού υλικού εφαρμόζονται σε νέα κτίρια, ενώ για υφιστάμενα κτίρια είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη και να συμπεριληφθεί το πάχος των υφιστάμενων στρωμάτων της πρόσοψης.

  Τα βύσματα αγκύρωσης καρφώνονται με σφυρί σε οπές που  έχουν προηγουμένως ανοιχτεί στο υπόστρωμα.


 
 
 


 
 
 
    ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ pvc (Γωνίες) 
 
     
2° ΧΛΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Τ. 23820 81300 F. 23820 81247
1° ΧΛΜ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 58400 ΑΡΙΔΑΙΑ Τ. 23840 22501 F. 23840 21525

active³ 4.7 · © 2000 - 2009 IPS Ltd · Όροι χρήσης